kingstock
您当前位置:点股成金 >> 公式下载 >> 通达信 >> 浏览软件
黄金买入点 【通达信】版 k1.0
黄金买入点 【通达信】版
 • 软件作者: 未知
 • 软件大小: 0KB
 • 软件类别: 国产软件
 • 软件语言: 简体中文
 • 软件评级:
 • 运行环境: WIN9x/Me/NT/2000/XP
 • 更新时间: 2012年02月27日
 • 软件授权: 免费版
 • 所需点数: 0
 • 插件情况:
 • 相关链接:
 • 演示地址:
软件下载
下载地址1
软件简介

{黄金买入点 参数自己调整}
N:=10;M:=15;
Var2:=1;
Var3:=REF(HIGH,1)*1.1;
Var4:=HIGH*1.1;
Var5:=(Var4*VOL+Var3*(CAPITAL-VOL))/CAPITAL;
Var6:=REF(LOW,1)*0.9;
Var7:=LOW*0.9;
Var8:=(Var7*VOL+Var6*(CAPITAL-VOL))/CAPITAL;
Var9:=EMA(Var8,30);
VarA:=EMA(Var5,30);
VarB:=VarA-2;
VarC:=IF(CLOSE<=Var9,VarB,VarA);
VarD:=MA(CLOSE,80)-MA(CLOSE,10)/17;
出手: STICKLINE(VarC-VarB=0 AND Var2 AND CROSS((EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N)-REF(EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N),1))/REF(EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N),1)*100,MA((EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N)-REF(EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N),1))/REF(EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N),1)*100,M)),50,0,5,0),colorcc9966;
赢: DRAWTEXT(FILTER(VarC-VarB=0 AND CROSS((EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N)-REF(EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N),1))/REF(EMA (EMA(EMA(CLOSE,N),N),N),1)*100,MA((EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N)-REF(EMA(EMA (EMA(CLOSE,N),N),N),1))/REF(EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N),1)*100,M)),4),55,' 买入'),COLORRED;
VarE:=(CLOSE-LLV(LOW,34))/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34))*100;
卖出线: SMA(SMA(VarE,3,1),3,1),colorff6633;
买入线: 3*SMA(VarE,3,1)-2*卖出线,colorred;
DRAWICON(CROSS(90,买入线),90,2);
黄金点: STICKLINE(SMA(VarE,3,1)>卖出线,SMA(VarE,3,1),卖出线,4,0),COLOR1133ff ;

{点股成金: http://www.kingstock.cn整理}
最新评论

关于我们 | 版权声明 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 帮助中心 | 会员登陆 | 友情链接 | 网站地图 | 订阅RSS |